Jdi na obsah Jdi na menu
 


            Jak již z názvu mateřské školy vyplývá, je ekologicky zaměřena. Máme vypracovaný ekologický program přizpůsobený věku dětí a podmínkám okolí. Zaměřením je nejen utváření si kladných vztahů k přírodě a okolí, ale také vytvoření si hezkých vztahů mezi sebou.

Obrazek

          Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. 
          Posláním školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností a potřeb.
          

Obrazek

          Naším cílem není vytváření nereálných „vizí do budoucna“. Neusilujeme o to být NEJ. Je pro nás nereálné být ekologickým centrem pro široké okolí. Jde nám spíše o výchovu dětí k pěknému chování k přírodě - a i k sobě navzájem (i my jsme součástí přírody) a k tomu, aby sledovaly své okolí s otevřenýma očima... a rozšiřovaly své znalosti o přírodě... 
          Pomůckami pro ekologickou výchovu jsou pro nás především přírodniny a příroda nás obklopující.

          Předškoláci si během svého posledního roku vyrábí svůj herbář. Nejde jen o vylisované rostlinky, jak je většina lidí zvyklá, ale o naši vlastní knížku o přírodě, do které zaznamenáváme všechny naše poznatky o přírodě. Hmyz, brouky, zvířata, rostliny, zkrátka vše, co v přírodě objevíme a pozorujeme.